Nhựa Pha Lê bị xử phạt 120 triệu đồng do vi phạm hàng loạt lỗi công bố thông tin

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã chứng khoán: PLP) với số tiền 120 triệu đồng.

Trong đó, công ty Nhựa Pha Lê bị phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) liên quan đến một số tài liệu trong năm 2021 và 2022 như giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế, báo cáo tài chính kiểm toán, giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán…

Ngoài ra, công ty này còn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu của đợt trái phiếu riêng lẻ gồm: báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tình hình tài chính năm 2021, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn năm 2021.

Chưa dừng lại ở đó, Nhựa Pha Lê còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do không trình bày đầy đủ thông tin tại báo cáo thường niên 2021 và năm 2022; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022 cũng trình bày không đầy đủ các thông tin về giao dịch của công ty với người nội bộ, người có liên quan, công ty con, công ty liên kết.

Cụ thể, Nhựa Pha Lê chưa trình bày về giao dịch với ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT; chưa trình bày về vay mượn tiền với Công ty CP Khoáng sản Minh Cầm so với báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét. Ngoài ra, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 cũng chưa trình bày về giao dịch góp vốn đầu tư với CTCP Thương mại và Du lịch Tân Việt An; chuyển nhượng cổ phần của Trần Hoài Phong.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, năm 2023, Nhựa Pha Lê lên kế hoạch doanh thu thuần 2.300 tỷ đồng, giảm 19,5% so năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế cũng giảm mạnh gần 43% về mức 26 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PLP đang bị cảnh báo và giao dịch quanh mức 5.550 đồng/cp chốt phiên 10/7, ghi nhận mức tăng hơn 35% so với hồi đầu năm.