Ảnh minh hoạ.

Công ty TNHH TMDV Trường Long Tân còn nợ quá hạn của VietinBank Bà Rịa - Vũng Tàu toàn bộ số tiền gốc, lãi, lãi quá hạn tính đến ngày 31/03/2023 là 18,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc ngoại bảng là 14,9 tỷ đồng, lãi vay trong hạn là 2,5 tỷ đồng, lãi phạt quá hạn gốc là 1 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ bao gồm: (1) Căn nhà tại Trung tâm Thương mại Kim Long và quyền sử dụng 118,9m2 đất ở tại nông thôn tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (2) Quyền sử dụng 300m2 đất ở và 64m2 đất trồng cây hằng năm tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ; (3) Quyền sử dụng 150m2 đất ở và 1.199m2 đất trồng cây hằng năm tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (4) Quyền sử dụng 500m2 đất ở và 5.534m2 đất trồng cây lâu năm tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (5) Quyền sử dụng 172,3 m2 đất ở tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (6) Quyền sử dụng 300m2 đất ở; 1.266m2 đất trồng cây lâu năm và 713m2 đất trồng cây hằng năm tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tài sản đảm bảo cũng bao gồm: (7) Quyền sử dụng 5.004m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (8) Quyền sử dụng 253m2 đất ở nông thôn tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ; (9) Quyền sử dụng 109,3m2 đất ở tại đường Nguyễn Minh Khanh, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa; (10) Quyền sử dụng 60m2 đất ở và 280m2 đất trồng cây hằng năm khác tại đường Phước Tân - Châu Pha, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tổng cộng, tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 15.310m2 đất ở và đất trồng cây lâu năm.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ được đưa ra là 18,6 tỷ đồng.