Ảnh minh hoạ.

   Ngày 11/7/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 573/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch.

Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch bị phạt 1,83 tỷ đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch, tổ chức liên quan đến bà Võ Thụy Linh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV) được thực hiện giao dịch chuyển nhượng 12.200.000 cổ phiếu HHV từ ngày 15/11/2021 đến ngày 17/11/2021; tuy nhiên Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 12.200.000 cổ phiếu HHV vào ngày 12/11/2021.

Như vậy, công ty đã giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Đồng thời, công ty bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 02 tháng theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch được thành lập ngày 7/12/2009. Địa chỉ trụ sở chính tại số 42-44 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tập đoàn hoạt động trên các lĩnh vực như: Đầu tư, thi công Xây dựng, Thương mại, Dịch vụ Khách sạn nhà hàng… trên địa bàn các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa.