Ảnh minh hoạ

Cụ thể, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 09, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Rừng Thông và các xã Đông Thanh, Đông Tiến. Trong đó, phía Bắc giáp huyện Thiệu Hoá; phía Nam giáp xã Đông Thịnh và thành phố Thanh Hoá; phía Đông giáp thành phố Thanh Hoá; phía Tây giáp xã Đông Khê và huyện Thiệu Hoá.

Quy mô diện tích lập quy hoạch: khoảng 1.693ha. Diện tích khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 khoảng 1.821ha.

Dự kiến quy mô dân số trong khu vực quy hoạch khoảng 40.000 người. Dự kiến quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thông trong khu vực quy hoạch khoảng 400 - 500ha.

Khu vực lập quy hoạch có tính chất là khu vực đô thị mở rộng gắn với thị trấn Đông Sơn hiện nay. Cải tạo chỉnh trang dân cư hiện có và phát triển dân cư mới kết hợp với các công trình hỗn hợp dịch vụ tại các khu vực hai bên Quốc lộ 45, Quốc lộ 47. Bảo vệ cảnh quan sinh thái, bảo tồn và khai thác di tích thắng cảnh Rừng Thông.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 10, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với phạm vi bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã Đông Khê, Đông Minh, Đông Ninh, Đông Hoàng và một phần xã Đông Hoà. Trong đó, phía Bắc giáp huyện Thiệu Hoá; phía Nam giáp huyện Triệu Sơn; phía Đông giáp các xã Đông Thanh, Đông Thịnh, Đông Yên và thị trấn Rừng Thông; phía Tây giáp huyện Triệu Sơn.

Diện tích lập quy hoạch khoảng 2.697ha. Diện tích khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 khoảng 2.800ha.

Dự kiến quy mô dân số trong khu vực quy hoạch khoảng 35.000 người. Dự kiến quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thôn trong khu vực quy hoạch khoảng 600-800ha.

Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu vực phát triển đô thị sinh thái gắn với dịch vụ vận tải đầu mối, kho tàng xung quanh nút giao Đông Xuân; phát triển vùng sinh thái và du lịch trải nghiệm nông nghiệp phía Tây huyện Đông Sơn.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 11, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, với phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Đông Thịnh và một phần địa giới các xã Đông Yên, Đông Văn và Đông Phú, huyện Đông Sơn. Ranh giới được xác định với phía Bắc giáp các xã Đông Hoà, Đông Minh, Đông Khê và thị trấn Rừng Thông; phía Nam giáp các xã Đông Quang, Đông Nam; phía Đông giáp thành phố Thanh Hoá; phía Tây giáp khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa. Diện tích lập quy hoạch khoảng 1.876ha. Diện tích khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 khoảng 2.060ha.

Dự kiến quy mô dân số khu vực quy hoạch khoảng 115.000 người. Dự kiến quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thôn trong khu vực quy hoạch khoảng 1.000-1.200ha.

Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu vực phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ phía Tây thành phố Thanh Hóa. Bố trí khu đô thị dịch vụ thương mại, nhà ở và khu công nghiệp phía Tây gắn với trục phát triển từ thành phố đi Cảng hàng không Thọ Xuân.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 12, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, xã Đông Quang và một phần xã Đông Nam, huyện Đông Sơn. Ranh giới cụ thể gồm phía Bắc giáp các xã Đông Văn, Đông Phú; phía Nam giáp huyện Quảng Xương; phía Đông giáp các phường Quảng Thịnh, Quảng Thắng, An Hưng, thành phố Thanh Hoá; phía Tây giáp huyện Nông Cống, huyện Triệu Sơn.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.778ha. Diện tích khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 khoảng 2.140ha.

Dự kiến quy mô dân số khu vực quy hoạch khoảng 20.000 người. Dự kiến quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thôn trong khu vực quy hoạch khoảng 300-450ha.

Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu vực đô thị sinh thái kết hợp trang trại hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đô thị du lịch nghỉ dưỡng gắn với khu di tích lịch sử Hoàng Nghiêu; bố trí quỹ đất dự trữ để xây dựng Khu đô thị dịch vụ y tế chất lượng cao. Tổ chức bảo vệ môi trường và khai thác cảnh quan dọc sông Mơ, sông Nhà Lê, kênh Trường Tuế và các kênh tưới, tiêu lớn trong khu vực; bố trí các hồ nước và các vùng giữ nước để tránh úng ngập trong quá trình đô thị hóa.