Theo đó, khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất có quy mô diện tích 7.345ha, thuộc địa bàn các xã Bình Hải, Bình Châu, Bình Trị, Bình Phước, Bình Hòa, Bình Thanh, Bình Tân Phú – huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.


Quy hoạch khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất với tính chất là khu vực phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ, cửa ngõ phía Đông Nam của Khu kinh tế Dung Quất.

Tại khu vực này sẽ phát triển các chức năng chính như hành chính dịch vụ, tài chính, du lịch, giáo dục đào tạo,… với hạt nhân là các trung tâm phức hợp hành chính – dịch vụ Khu kinh tế Dung Quất, gắn với phát triển khu đô thị mới Vạn Tường; trung tâm phức hợp tài chính – thương mại gắn với phát triển khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất.

Quy hoạch khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất còn có tính chất là đầu mối dịch vụ hạ tầng giao thông quan trọng phía Đông Nam của Khu kinh tế Dung Quất; là khu vực có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch các phân khu mới tại Khu kinh tế Dung Quất.

Cụ thể, nhiệm vụ q uy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Dung Quất II có diện tích 1.496ha, thuộc địa bàn xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn) và xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh); nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong có diện tích khoảng 2.481ha, thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh).

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất có diện tích 521ha, thuộc địa bàn các xã Bình Thuận, Bình Trị, huyện Bình Sơn; nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Hòa – Bình Phước có diện tích 2.335ha, thuộc các xã Bình Phước, Bình Hòa, Bình Trị, Bình Thanh - huyện Bình Sơn.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tây Bắc Dung Quất có diện tích khoảng 2.793ha, thuộc địa bàn các xã Bình Chánh, Bình Nguyên, Bình Thạnh – huyện Bình Sơn.

Ngoài ra còn có nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất có diện tích 3.731ha, thuộc địa bàn xã Bình Đông, Bình Thuận, Bình Trị - Huyện Bình Sơn và nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn có diện tích khoảng 1.492ha.