Ngày 19/6/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo gửi đến UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định, trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung.

Theo đó, Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh có diện tích khoảng 2.018 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Tịnh Hà (khoảng 1.981ha) và một phần diện tích tự nhiên của xã Tịnh Sơn (khoảng 37ha), huyện Sơn Tịnh.

Ranh giới cụ thể có phía Đông giáp xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi; Phía Tây giáp suối Bà Mẹo, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh; Phía Nam giáp sông Trà Khúc; Phía Bắc giáp xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh có tính chất là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Sơn Tịnh. Đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã trong huyện và giữa huyện Sơn Tịnh với thành phố Quảng Ngãi, Khu Kinh tế Dung Quất và các huyện lân cận.

Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh còn có tính chất là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho các khu vực lân cận trên địa bàn huyện và tỉnh.

Tại đô thị mới Sơn Tịnh sẽ có khu đô thị trung tâm huyện, khu đô thị mới phía Đông Nam và các khu ở mật độ thấp và vùng sản xuất nông - lâm nghiệp.

Trong đó, khu đô thị trung tâm huyện là trung tâm hành chính tập trung của huyện, trung tâm y tế chất lượng cao, trung tâm giáo dục, trung tâm thương mại - dịch vụ, công cộng, công viên, các khu ở hiện trạng và xây dựng mới.

Khu đô thị mới phía Đông Nam là khu đô thị mới phát triển trên nền tảng khu trung tâm xã Tịnh Hà, với các trung tâm thương mại - dịch vụ hỗn hợp, công trình công cộng, công viên cây xanh, các khu ở hiện trạng chỉnh trang và xây dựng mới.

Riêng các khu ở mật độ thấp và vùng sản xuất nông - lâm nghiệp là khu vực sản xuất nông - lâm nghiệp tập trung phía Bắc đô thị, các khu ở mật độ thấp hiện hữu phân tán trong khu vực sản xuất nông lâm nghiệp, là quỹ đất dự trữ phát triển cho tương lai.

Đô thị mới Sơn Tịnh sẽ chia thành 4 đơn vị ở. Cụ thể, đơn vị ở 1 (đơn vị ở trung tâm) là khu vực trung tâm đô thị với phần lớn các công trình cơ quan hành chính, công cộng, cây xanh đô thị.

Đơn vị ở 2 tại khu vực phía Bắc Quốc lộ 24B và phía Tây cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với dân cư tập trung chủ yếu khu vực phía Nam, phía Bắc là các điểm dân cư mật độ thấp.

Đơn vị ở 3 tại phía Bắc Quốc lộ 24B và phía Đông cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, với dân cư tập trung chủ yếu dọc Quốc lộ 24 và các nhóm ở tại thôn Hà Trung, Hà Nhai, phía Bắc là các nhóm ở mật độ thấp.

Cuối cùng là đơn vị ở 4 tại phía Đông cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, phía Nam Quốc lộ 24B. Đây là khu ở mật độ cao.