Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 thành phố Đà Lạt cơ bản phủ kín quy hoạch toàn bộ diện tích đất phi nông nghiệp và một phần diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn nội thành làm cơ sở để phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, khai thác, nghiên cứu để tổ chức triển khai có hiệu quả các ý tưởng, nội dung đồ án được tài trợ kinh phí thực hiện trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là các đồ án đã thông qua ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy,…

Kế hoạch vừa được phê duyệt cũng đặt ra yêu cầu tập trung phát triển các khu dân cư, nhà ở, nhà ở xã hội, công trình y tế, giáo dục, văn hóa thể dục thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và các công trình hạ tầng xã hội khác.

Đồng thời đảm bảo các đồ án quy hoạch được rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tế, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn thành phố trong tình hình mới; phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị, phát triển đô thị; xây dựng thành phố tăng trưởng xanh, đô thị di sản;…

Dưới đây là danh mục các đồ án quy hoạch và nguồn kinh phí thực hiện: