Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Hoà Bình mới đây đã ban hành Quyết định số 1237 Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Thung Mường, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi.

Theo đó, quy mô diện tích khoảng 197,55ha, trong đó bao gồm điểm dân cư nông thôn nằm ngoài khu chức năng theo quy hoạch chung xây dựng xã Tú Sơn, quy mô khoảng 47,76ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.800 người (trong đó khách lưu trú hàng ngày khoảng 1.000 người; dân cư khu làng xóm, dân cư nông thôn nằm ngoài khu chức năng thuộc điểm dân cư nông thôn trong quy hoạch chung xây dựng xã Tú Sơn khoảng 1.800 người).

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch gồm phía Bắc giáp núi đá, đất sản xuất nông nghiệp xóm Thung Dao Bắc. Phía Nam giáp đường 12B (quy hoạch là QL6D) và rừng núi xóm Quê Kho. Phía Đông giáp rừng núi xóm Quê Kho. Phía Tây giáp rừng núi xóm Thung Dao Bắc.

Khu vực quy hoạch có tính chất là khu chức năng với các loại hình Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, khu hỗn hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí và các hoạt động trải nghiệm ngoài trời với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Quy hoạch các phân khu chức năng gồm 2 khu vực chính: Khu chức năng; Khu dân cư nông thôn nằm ngoài tính chất khu vực lập quy hoạch được xác định trong quy hoạch chung xây dựng xã Tú Sơn.

Về quy hoạch chức năng sử dụng đất, Phân khu A Khu chức năng có diện tích 149,79ha. Phân khu B Khu làng xóm, dân cư nông thôn (theo QHCXD xã) có diện tích 47,76 ha.

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Kim Bôi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch cho nhân dân và các tổ chức cá nhân biết và thực hiện, tổ chức việc thực hiện quy hoạch theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện theo đồ án đã được phê duyệt, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những khu vực có liên quan đến đất lúa, đất rừng (nếu có) sẽ được thực hiện theo các quy định về quản lý đất đai đang có hiệu lực thi hành.