Theo đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 có diện tích 33.709 ha.


Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cam Ranh với tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Thành phố Cam Ranh còn là đô thị du lịch – Logistics; đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không quan trọng của tỉnh; vừa đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thành phố Cam Ranh được kết nối đồng bộ với đô thị sân bay Cam Lâm theo định hướng Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính Trị; là khu vực phát triển mới đan xen với một số khu vực đơn vị ở hiện hữu.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch vừa được thông qua, dự báo đến năm 2030 dân số thành phố Cam Ranh khoảng 320.000 người và đến năm 2045 khoảng 823.000 người.

Thành phố Cam Ranh sẽ có 11 phường và 4 xã. Trong đó, ranh giới nội thành bao gồm các phường Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Lộc, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, Cam Thịnh Đông, Cam Thành Nam.

Ranh giới ngoại thành gồm các xã Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây, Cam Lộc, Cam Bình.

Về cơ cấu sử dụng đất theo các chức năng, dự báo đến năm 2030 thành phố Cam Ranh có khoảng 19.426ha đất xây dựng đô thị và 14.283ha đất ngoài đô thị; đến năm 2045 có khoảng 23.008ha đất xây dựng đô thị và 10.700ha đất ngoài đô thị.

Về định hướng tổ chức không gian đô thị, các khu chức năng chính của thành phố, khu trung tâm, khu đô thị, khu dịch vụ du lịch, công nghiệp,… được quy hoạch với hình thái đô thị hiện đại. Điểm nhấn không gian chính cho mỗi khu chức năng kết nối hợp lý với hệ thống không gian mở chính, tạo dựng không đô thị liên hoàn, sinh động và phong phú là đặc thù hình thái đô thị biển.

Tại các khu vực đầu mối hạ tầng giao thông (đường hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ) phát triển các khu chức năng phục vụ logistics.

Bên cạnh đó, khai thác các giá trị cảnh quan thiên nhiên kết hợp với hệ thống cây xanh - mặt nước nhân tạo để tạo khung liên kết mềm, tạo hệ thống không gian mở chính kết nối không gian các khu chức năng trong thành phố,...