Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Hội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Trong đó, Phó Thủ tướng đề nghị Thành phố phải lựa chọn những tổ chức tư vấn lập quy hoạch nổi tiếng, uy tín, các chuyên gia phản biện hàng đầu để xác định tầm nhìn, mục tiêu và động lực phát triển của Thủ đô trong tương lai ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về quy hoạch của Thủ đô, cũng như lấy ý kiến nhân dân về các nội dung trong quy hoạch…

Quy hoạch phải quan tâm đặc biệt đến không gian ngầm và hạ tầng ngầm; định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị mới (theo trục sông Hồng, tuyến đường vành đai 4, 5 và các trục hướng tâm đô thị…). Hình thành mạng lưới giao thông đa loại hình (đường bộ, đường sắt đô thị, hàng không, đường thuỷ), bảo đảm kết nối và định hướng tuyến phát triển các khu đô thị mới, thành phố vệ tinh.

Quy hoạch cần đặt ra tiêu chí, nguyên tắc, yêu cầu đối với việc xây dựng, chỉnh trang, cải tạo ở các khu đô thị hiện hữu, phát triển khu đô thị mới phù hợp với hình thái quy hoạch – kiến trúc đặc trưng cho đô thị Hà Nội; xác lập vành đai khu vực nông thôn, thành thị đúng bản sắc, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên.

Mục tiêu của Quy hoạch là phát triển Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan toả, liên kết vùng đô thị; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; người dân Hà Nội có mức sống và chất lượng cuộc sống cao.

Hà Nội sẽ thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, thành phố trực thuộc; quản lý chặt chẽ phát triển nhà ở cao tầng ở khu vực trung tâm; triển khai đồng bộ các chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; phát triển không gian ngầm đô thị; xây dựng khu vực nông thôn hài hoà với đô thị, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống, bảo vệ môi trường cảnh quan, tạo sự bền vững.

Dự kiến đến năm 2030 , đất xây dựng đô thị khoảng 110.000 - 120.000ha , đất xây dựng nông thôn khoảng 34.000 - 35.000ha. Đến năm 2035 đất xây dựng đô thị khoảng 116.000 - 120.000ha, đất xây dựng nông thôn khoảng 34.700 - 35.000ha. Đến năm 2040 đất xây dựng đô thị khoảng 125.000 - 128.000ha, đất xây dựng nông thôn khoảng 33.000 - 34.000ha. Đến năm 2045, đất xây dựng đô thị khoảng 130.000 - 132.000ha, đất xây dựng nông thôn khoảng 31.000 - 34.000ha. Đến năm 2050, đất xây dựng đô thị khoảng 130.000 - 135 000ha, đất xây dựng nông thôn khoảng 30.000 - 34.000ha.