Chỉ đạo về định hướng quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu khai thác tối đa thế mạnh không gian biển và 2 bên bờ sông Nhật Lệ, không gian sinh thái để phát triển bền vững, đồng thời kế thừa, giữ gìn các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của thành phố.

Ngày 29/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình phát đi Thông báo số 2384/TB-VPUBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại hội nghị nghe báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu hoàn thiện đồ án quy hoạch với yêu cầu thành phố Đồng Hới là đô thị du lịch, văn minh, hiện đại; khai thác tối đa thế mạnh không gian biển và 2 bên bờ sông Nhật Lệ, không gian sinh thái để phát triển bền vững, đồng thời kế thừa, giữ gìn các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của thành phố.


Đối với phương án quy hoạch cầu Nhật Lệ 4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu nghiên cứu để đề xuất phương án đấu nối hai đầu cầu về phía xã Võ Ninh, thị trấn Quán Hàu và hệ thống đường dẫn kết nối đảm bảo tính khả thi, hình thành trục giao thông kết nối liên khu vực.

Qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, không gian kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường này.

Cũng liên quan đến việc quy hoạch hệ thống giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng các trục đường chính đô thị đang xuất hiện hiện tượng tắc đường vào mùa du lịch như tuyến đường bờ Đông, bờ Tây sông Nhật Lệ, đường Trương Pháp,… nhằm đáp ứng tốt giao thông đi lại của người dân, phục vụ phát triển dịch vụ du lịch và hình thành các trục kiến trúc cảnh quan hiện đại hai bên bờ sông Nhật Lệ.

Cùng với đó là nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cấp cải tạo các nút giao thông đang có hiện tượng tắc nghẽn giao thông vào các giờ cao điểm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình còn yêu cầu nghiên cứu bổ sung quy hoạch diện tích sân bay Đồng Hới để đảm bảo tiêu chuẩn sân bay quốc tế trong tương lai (đảm bảo phục vụ từ 8 đến 10 triệu khách/năm),…

Giải ‘’bài toán’’ nhiều khu công nghiệp nằm giữa các khu vực phát triển đô thị

Đối với việc quy hoạch các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng, với xu hướng phát triển đô thị như hiện nay và định hướng trong tương lai thì các khu công nghiệp hiện nay nằm giữa các khu vực phát triển đô thị.

Đơn cử như Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, cụm công nghiệp Thuận Đức,…

Từ thực tiễn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp quy hoạch định hướng phát triển các khu công nghiệp hiện có theo mô hình công nghiệp sạch, với công nghệ hiện đại để chuyển dần thành các khu công nghiệp sinh thái theo hướng bền vững.