Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, hiện Quy hoạch vùng huyện Bảo Lâm đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó chưa có cơ sở để xem xét đề xuất của Công ty cổ phần tập đoàn Hillton về tài trợ lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng 188 ha.

Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (ảnh: Báo Lâm Đồng)

Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi Công văn số 1196/KHĐT-THQH gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Hillton đề nghị nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm.

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Hillton đề nghị được nghiên cứu, tài trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Quy mô đề xuất có diện tích 188 ha, với mục tiêu xây dựng Khu đô thị sinh thái phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, sinh sống và làm việc của nhân dân trong vùng và các vùng lân cận; phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế xanh, bền vững của huyện Bảo Lâm, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Lâm Đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc Công ty đề nghị nghiên cứu, tài trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng tại huyện Bảo Lâm là rất đáng hoan nghênh, đóng góp cho sự phát triển của huyện Bảo Lâm và tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Xây dựng, khu vực mà Công ty cổ phần tập đoàn Hillton đề xuất nghiên cứu, tài trợ lập quy hoạch (188 ha) thuộc phạm vi, ranh giới khu vực UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư khác nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch (khoảng 2.115 ha, tại văn bản số 9618/UBND-QH ngày 31/12/2021).

Căn cứ quy định tại điều 1, Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019: Các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Ngoài ra, việc tiếp nhận kinh phí để lập quy hoạch phải phù hợp theo quy định của pháp luật về NSNN và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 3026/UBND-QH ngày 04/5/2022,...

Từ thực tiễn nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh hoan nghênh Công ty cổ phần tập đoàn Hillton đóng góp ý tưởng phát triển tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, hiện nay Quy hoạch vùng huyện Bảo Lâm đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó chưa có cơ sở để xem xét đề xuất của Công ty.

Đồng thời Sở này cũng kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Lâm khẩn trường hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bảo Lâm, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 124/TB-UBND ngày 24/5/2022 làm cơ sở để triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, tạo động lực phát triển, thu hút đầu tư trong thời gian tới.