HĐND TP Hà Nội chưa xem xét hỗ trợ nhân viên y tế

Nghị quyết về mức hỗ trợ nhân viên y tế chưa được trình tại kỳ họp thứ 7 do cần rà soát thêm, theo Chánh văn phòng HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt.

Tại cuộc họp báo sáng 1/7, trả lời về việc rút dự thảo nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho y, bác sĩ và nhân viên y tế ở kỳ họp thứ 7, ông Nguyễn Ngọc Việt khẳng định quan điểm của thành phố rất quan tâm đến chế độ cho y, bác sĩ, nhân viên y tế, đặc biệt là sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Thành phố cũng nắm bắt tâm tư, khó khăn của y bác sĩ, từ việc mua sắm vật tư, thuốc men, đến thiếu thu hút nhân lực khi gần 900 nhân viên nghỉ việc trong năm qua.

Tuy nhiên, quy trình xây dựng nghị quyết phải làm cẩn thận, cán bộ y tế ở nhiều khu vực, khi hỗ trợ phải đặt vấn đề cùng địa bàn các đơn vị công, tư khác nhau thì thế nào, thời gian là một năm hay dài hơn. "Hiện những vấn đề này chưa được làm rõ, cần rà soát thêm", ông Việt nói.


Chánh văn phòng HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt. Ảnh: Tiến Minh

Trả lời câu hỏi vị trí Chủ tịch UBND TP Hà Nội chưa được kiện toàn ảnh hưởng thế nào đến kỳ họp, Phó chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quý Tiên nói nhiệm vụ tổ chức, điều hành hoạt động ở UBND TP Hà Nội được giao cho Phó chủ tịch thường trực Lê Hồng Sơn. Ông Sơn sẽ giữ nhiệm vụ này cho đến khi chức vụ Chủ tịch thành phố được kiện toàn.

Đối với kỳ họp thứ 7, việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo, tờ trình đảm bảo chặt chẽ quy trình, quy định pháp luật. "Chưa kiện toàn được Chủ tịch UBND thành phố thì đương nhiên có ảnh hưởng, nhưng quy trình đều đã có. HĐND, UBND thành phố đều cố gắng chuẩn bị kỹ để hạn chế mức độ ảnh hưởng", ông Tiên nói.

Tại kỳ họp thứ 7 ngày 5-8/7, HĐND TP Hà Nội xem xét 11 báo cáo thường lệ về hoạt động của HĐND, UBND, VKSND thành phố 6 tháng đầu năm; kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm... HĐND thành phố cũng xem xét 5 báo cáo chuyên đề, thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm; về danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; chương trình phát triển nhà ở; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án...

Sơn Hà