Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm thi đánh giá năng lực năm 2022

Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Tiến Thảo cho biết, năm 2022, Trung tâm Khảo thí đã tổ chức 60.634 lượt thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) tại 8 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An. Số lượng thí sinh tham gia đăng ký 64.074 lượt và 94,8% thí sinh đã có mặt dự thi tại 13 địa điểm thi.

Thống kê dữ liệu thu được cho thấy, điểm cao nhất là 135/150, thấp nhất 24/150, điểm trung bình là 79,3/150, điểm trung vị tại 79,0/150, độ lệch chuẩn là 13,9. Phân bố điểm thi có dạng đường phân bố chuẩn.

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trong số những thí sinh có đạt điểm cao, có 1 thí sinh đạt 135 điểm, 16 thí sinh đạt điểm trong khoảng từ 125 - 131 trong đó có 8 thí sinh đã dự thi HSA hơn một lần trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2022. Số lượt thi đạt ≥ 75 điểm gần 62%, đạt ≥ 80 điểm là 48,3%, đạt ≥ 90 điểm chiếm 23,9%, đạt ≥ 100 điểm là 8,0% và chỉ có 1,6% có điểm thi bằng hoặc cao hơn 110.

Năm 2022, phiếu báo kết quả thi HSA của thí sinh được bổ sung thêm trường thông tin thứ hạng điểm thi của từng đợt thi tương ứng. Theo đó, thứ hạng điểm thi (P%) là phép so sánh tương đối phản ánh điểm của đợt thi/kỳ thi bằng hoặc thấp hơn điểm của thí sinh trong đợt thi/kỳ thi đó. Bên cạnh thông tin về điểm thi, phổ điểm HSA năm 2022 thì thứ hạng điểm thi là một trong những công cụ quan trọng để xét tuyển thí sinh theo năng lực cá nhân.

Năm 2022, có khoảng 50 trường đại học sẽ sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển.

Thiên Nhi