Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Phạm Minh Tuyên.

Đồng chí Phạm Minh Tuyên, sinh ngày  26/12/1949; quê quán: Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; trú quán số nhà 2/14, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; nhiều Huy chương, Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương khác (và bà Nguyễn Thị Nhẫn - vợ đồng chí Phạm Minh Tuyên) đã từ trần hồi 15 giờ 15 phút, ngày 5/4/2022 (tức ngày 5 tháng 3 năm Nhâm Dần).

Lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

- Lễ viếng từ 12 giờ 00 phút, ngày 6/4/2022 (tức ngày 6 tháng 3 năm Nhâm Dần) đến 6 giờ 30 phút, ngày 8/4/2022 (tức ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình (đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

- Lễ truy điệu vào hồi 6 giờ 30 phút, ngày 8/4/2022. 

- Lễ an táng vào hồi 8 giờ 15 phút cùng ngày, tại Nghĩa trang thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.