Trong kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND TP.Hà Nội sẽ tiến hành kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP.

Sáng nay (8/4), HĐND TP.Hà Nội khóa XVI tiến hành Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Sáng nay (8/4), HĐND TP.Hà Nội khóa XVI tiến hành Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP

Cụ thể, kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các nội dung:

Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của TP.Hà Nội.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của TP.Hà Nội.

Nghị quyết về các giải pháp tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội.

Tại kỳ họp cũng sẽ tiến hành kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP.

Thường trực HĐND TP.Hà Nội đã phân công các ban HĐND phối hợp với UBND TP và các sở, ngành chức năng chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND TP.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Hà Nội phối hợp với Văn phòng UBND TP và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp đảm bảo chu đáo, chất lượng.