"Gazprom" đã dừng rút và bơm khí đốt vào kho chứa lớn nhất của Đức "Reden". Đây là thông báo của nhà điều hành kho chứa khí đốt dưới lòng đất Astora thuộc Gazprom Germania, EurAsiaDaily viết.

Tính đến ngày 4 tháng 4, kho chứa của Đức trữ lượng khí đốt tích cực lên tới 21 triệu mét khối mỗi ngày. 

Hai kho ngầm chứa khí đốt khác do Astora điều hành vẫn tiếp tục hoạt động. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 4, tại hai kho chứa "Haidach" của Áo và "Jemgum" của Đức quá trình bơm và rút khí vẫn diễn ra theo đúng lịch trình. Nhưng dự trữ của hai kho này cũng ở mức tối thiểu, EADaily lưu ý. 

Gazprom ngừng tham gia "công ty con" của mình tại Đức

Trước đó, Bộ Kinh tế Đức đã chỉ định Cơ quan Lưới điện Liên bang là cơ quan ủy thác tạm thời của nhóm công ty Đức Gazprom Germania. Như đã nêu trong văn bản của nghị quyết được công bố trên cổng thông tin của cơ quan, quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Ngân hàng Liên bang. Việc quản lý đối với tất cả các quyền biểu quyết trên cổ phiếu của Gazprom Germania GmbH đã được chuyển giao cho cơ quan quản lý cho đến ngày 30 tháng 9 năm nay. Cổ đông mất quyền biểu quyết.

Gazprom Germania GmbH là công ty con của Gazprom Export (một phần của Gazprom). Công ty bán nhiên liệu và có mạng lưới các trạm nạp khí ở Đức. Công ty Đức này sở hữu Gazprom Marketing & Trading, Wingas và một số công ty khác ở Đức, Anh, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc.