Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã thống nhất cách chức tỉnh ủy viên đối với ông Đinh Quý Nhân - cựu giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh này, sau việc ông Nhân ký 8 quyết định tuyển dụng 'chui' 3 ngày trước khi nghỉ hưu.

Ông Đinh Quý Nhân - cựu giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Bình

Ngày 6-4, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh này vừa tổ chức bỏ phiếu xét hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân - cựu giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh này, sau việc ông Nhân ký 8 quyết định tuyển dụng "chui" 3 ngày trước khi nghỉ hưu.

Theo kết quả bỏ phiếu, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cách chức tỉnh ủy viên đối với ông Nhân.

Trước đó, vào cuối năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nhân.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh này xác định ông Nhân đã vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước trong tuyển dụng 8 viên chức sự nghiệp năm 2020 tại Sở Giáo dục - đào tạo. Đơn vị này cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi 8 quyết định tuyển dụng nêu trên.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước nghỉ hưu 3 ngày, ông Nhân đã ký quyết định tuyển dụng 8 biên chế giáo viên về các trường THPT trên địa bàn. Tuy nhiên, cả 8 quyết định này ông Nhân tự ký, không thông qua Sở Nội vụ và làm trái nhiều quy định, quy trình của UBND tỉnh và của Sở Giáo dục - đào tạo.

Sau khi báo Tuổi Trẻ đăng tải vụ việc, lần lượt Sở Giáo dục - đào tạo, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc rà soát. Tuy nhiên, phải đến khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vào cuộc thì 8 quyết định tuyển dụng trái quy định này mới được thu hồi.