Long An là tỉnh đầu tiên mở cửa phục hồi sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế ngay khi vừa cơ bản khống chế dịch bệnh. UBND tỉnh cũng đã ban hành quy định tạm thời cho phép các trường hợp F0, F1 được đi làm.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An ban hành quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
Quyết định này nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh có các trường hợp F0 (không triệu chứng), F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được đến cơ quan làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm với tinh thần tự nguyện của và phải có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị.

Theo rà soát của tỉnh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn đang trong tình trạng đang thiếu hụt nguồn lao động, nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định.

Các trường hợp cấp thiết về nguồn nhân lực lao động mà không tuyển dụng kịp thời, được phép sử dụng lao động của công ty đang là F0 (không triệu chứng), F1 đang trong thời gian cách ly để làm việc.

Việc sử dụng lực lượng lao động này phải được dựa trên tinh thần tự nguyện của người lao động, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc cấp xã (khi được Trung tâm Y tế cấp huyện phân công).

F0, F1 khi đi làm có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Tất cả phải tuân theo theo hướng dẫn của trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp xã, tránh tiếp xúc người xung quanh để đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống Covid-19.


Hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động, nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định. 

Việc tỉnh Long An tiếp tục rà soát, đánh giá tổng quan tình hình dịch trên địa bàn và có những điều chỉnh linh hoạt sẽ tạo điều kiện duy trì ổn định hoạt động sản xuất, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.

Không bắt buộc doanh nghiệp và người lao động thực hiện việc test nhanh Covid-19

Cũng trong ngày 9/3, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện Cần Đước đến làm việc với lãnh đạo khu công nghiệp (KCN) Cầu Tràm, yêu cầu dừng việc test nhanh với lao động mới xin việc và tài xế từ nơi khác đến.

Trước tình hình doanh nghiệp phản ánh Khu công nghiệp (KCN) vẫn yêu cầu test nhanh Covid-19 đối với người ngoài vào trong KCN, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan làm việc với Ban quản lý KCN, yêu cầu phải dừng ngay việc test nhanh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc phát triển, tìm kiếm lao động.