Mảng tự doanh thua lỗ gần 66 tỷ đồng khiến Chứng khoán Bảo Minh lỗ sau thuế 38 tỷ trong quý III.


Chứng khoán Bảo Minh (BMS) vừa công bố báo cáo kinh doanh quý III với việc báo lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng , tiêu cực hơn so với khoản lỗ 26 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả khá bất ngờ khi các công ty chứng khoán vẫn đang hưởng lợi từ sự sôi động của thị trường chung.

Trong kỳ hoạt động vừa qua, Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động sụt giảm 11% so với cùng kỳ về còn 55 tỷ đồng . Nguyên nhân chính là do sự kém hiệu quả của bộ phận tự doanh chứng khoán - mảng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt 29 tỷ đồng ; trong khi phần lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL xấp xỉ 78 tỷ đồng - xuất phát từ việc đánh giá tài sản tài chính. Do đó hoạt động tự doanh ghi nhận khoản lỗ ròng gần 66 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm 2020 chỉ lỗ 28 tỷ đồng .

Ngược lại hoạt động môi giới là điểm sáng với doanh thu tăng mạnh đến 8 lần so với cùng kỳ lên gần 16 tỷ đồng nhờ quy mô thị trường được mở rộng. Ngoài ra doanh thu tư vấn cũng tăng 95% so với cùng kỳ đạt hơn 8 tỷ đồng .

Cơ cấu hoạt động theo bộ phận trong quý III (đơn vị: tỷ đồng):

Bộ phận Môi giới Tự doanh Tư vấn tài chính Khác
Doanh thu 16,7 29,3 8,5 0,6
Chi phí 1 94,9 0,7 0
Chênh lệch 15,7 -65,6 7,8 0,6

Nhờ kết quả tăng trưởng đột phá hồi đầu năm, Chứng khoán Bảo Minh vẫn ghi nhận doanh thu hoạt động 377 tỷ đồng lũy kế 9 tháng, tương ứng mức tăng 66% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng , tích cực hơn rất nhiều khoản lỗ 62 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu kỳ vọng 216 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 48 tỷ đồng . Kết quả 6 tháng đã vượt 291% kế hoạch năm nhưng khoản lỗ gần đây đã khiến công ty chỉ còn hoàn thành 213% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối quý 3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt trên 1.200 tỷ đồng , tăng hơn 42% so với đầu năm. Trong đó, danh mục tài sản FVTPL tăng 36% lên mức 627 tỷ đồng , trong đó 399 tỷ đồng là cổ phiếu niêm yết (không trình bày chi tiết từng loại cổ phiếu) và có gần 193 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Về nguồn vốn, trong quý III, Chứng khoán Bảo Minh đã thực hiện phát hành 7 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018 và 2019 tổng tỷ lệ 14%. Vốn điều lệ qua đó đã tăng lên mức 570 tỷ đồng .

Ngoài ra công ty còn đang có kế hoạch phát hành 43 triệu cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 1.000 tỷ đồng . Mục đích phát hành để bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty.