Sau khi lấy ý kiến lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Đà Nẵng đã hủy quyết định số 3387 ngày 2/8/2019 về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án khu nhà ở Phú Gia.

Ngày 22/9, Sở TN&MT TP Đà Nẵng thông tin, UBND thành phố đã hủy quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 về phê duyệt giá đất cụ thể đối với khu nhà ở Phú Gia Compound - một trong 9 dự án bị điều tra vì có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm").

Đà Nẵng rà soát, xác định lại giá đất dự án nhà ở liên quan đến Vũ Nhôm - 1

Dự án khu nhà ở Phú Gia trên đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Liên quan đến dự án khu nhà ở Phú Gia, tháng 1/2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 166/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phú Gia Compound chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại khu đất 126 Ông Ích Khiêm với quy mô 20.023m2 để xây dựng khu nhà ở Phú Gia.

Theo đó, giao Sở TN&MT tổ chức xác định giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất, báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Ngày 24/4/2017, TP Đà Nẵng có văn bản giao Sở TN&MT kiểm tra nguồn gốc đất, mật độ xây dựng trước khi chuyển mục đích đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm tra, rà soát pháp lý liên quan đến dự án khu nhà ở Phú Gia theo quy định của pháp luật; đồng thời giao Trung tâm phát triển quỹ đất kiểm tra các quy hoạch ràng buộc trước khi đấu giá đối với khu đất 126 Ông Ích Khiêm trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính nghĩa vụ do chuyển mục đích của dự án nêu trên.

Tháng 5/2018, Sở TN&MT đã có văn bản trình Hội đồng thẩm định giá đất. Tuy nhiên, tại thời điểm này, dự án nhà ở Phú Gia Compound nằm trong 9 dự án mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo quyết định khởi tố vụ án.

Tháng 8/2018, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản thống nhất tạm thời dừng xác định giá đất cụ thể đối với dự án khu nhà ở Phú Gia. Ngày 20/3/2019, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản giao Sở TN&MT xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở.

Theo đó, Sở TN&MT đã phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất và trình UBND thành phố phê duyệt giá đất tại Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 về phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án khu nhà ở Phú Gia để làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, dự án khu nhà ở Phú Gia đang trong quá trình khởi tố vụ án nên quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 chưa được thực hiện.

Đến ngày 13/1/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HS-ST và ngày 12/5/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT về xử lý vi phạm các quy định về Luật đất đai.

Theo đó, đối với dự án Phú Gia Compound, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giao cho UBND thành phố Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân, tránh phát sinh thiệt hại, giữ ổn định về an ninh trật tự.

Để đảm bảo các điều kiện thi hành bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, UBND thành phố nhận thấy việc ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 là chưa phù hợp nên quyết định hủy bỏ để tiếp tục triển khai bản án của Tòa.

"Sau khi rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan trong việc thực hiện thi hành Bản án của các ngành chức năng, Sở TN&MT sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HSPT ngày 12/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và tổ chức xác định giá đất của dự án theo đúng quy định", trích thông báo của Sở TN&MT Đà Nẵng.

Công Bính