Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, trong đợt chào bán lần 2, VietBank đã chào bán thành công 190.000 trái phiếu, với mệnh giá 10.000.000 triệu đồng, tương đương giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng.

Tổng thu ròng của đợt phát hành là 1.898,7 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và thoả mãn các điều kiện để trình vào vốn cấp 2 của VietBank theo quy định hiện hành.

Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 7 năm và trả lãi mỗi năm một lần. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu được thả nổi. Lãi suất trong 5 năm đầu dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%, lãi suất 2 năm cuối được cộng biên độ 3,5%.

Theo thông tin từ VietBank, 100% lô trái phiếu này đã được 22 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua.

Trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên năm 2022, ngân hàng này đã chào bán 100.000 trái phiếu nhưng chỉ bán được 10.000 trái phiếu, thu về 100 tỷ đồng. Số trái phiếu không bán hết sau đó được chuyển sang phát hành vào đợt hai.

Năm 2023, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 960 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2022, tổng tài sản đạt 125.000 tỷ đồng, huy động đến từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 95.000 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 75.600 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng huy động của Vietbank đạt 96.813 tỷ đồng; trong đó, huy động vốn từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 79.829 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 61.516 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/03/2023, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank kiểm soát dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.