HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank ngày 14/8 cho biết sẽ hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 3 tại Hà Nội, dự kiến diễn ra ngày 17/8.

Việc hoãn phiên họp thường niên lần 3 để tuân thủ chỉ đạo của UBND Hà Nội về việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời điểm họp đại hội cổ đông mới sẽ được dời sang thời điểm thích hợp.

Như vậy, đại hội cổ đông năm 2020 của Eximbank vẫn chưa thể diễn ra.

Đây là đại hội lần thứ 6 trong hơn một năm qua của Eximbank. Năm lần tổ chức trước đó gồm 2 đại hội thường niên 2019, 2 đại hội thường niên 2020 và đại hội bất thường 2020 đều bất thành, cho thấy mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông lớn của ngân hàng này.

Ngoại trừ đại hội thường niên năm 2019 lần 2 không thể tiến hành do cổ đông không thông qua quy chế đại hội, 4 cuộc họp còn lại đều không có đủ túc số cổ đông đến dự.

Eximbank lại hoãn đại hội cổ đông vì dịch Covid-19
Chủ tịch HĐQT Yasuhiro Saitoh và CEO Eximbank Nguyễn Cảnh Vinh tại đại hội cổ đông bất thành hôm 29/7. Ảnh: Việt Đức.

Theo điều lệ của Eximbank, đại hội cổ đông lần thứ 3 có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày sau đại hội lần 2. Đại hội thường niên lần 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông tham dự, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả vấn đề mà đại hội lần một có thể phê chuẩn.

Do đó, chắc chắn kịch bản đại hội cổ đông của Eximbank phải hoãn vì không đủ túc số cổ đông tham gia sẽ không lặp lại. Tuy nhiên, nếu cổ đông của ngân hàng này không thông qua quy chế làm việc, chương trình họp hay các tờ trình, Eximbank sẽ lại có thêm một phiên họp cổ đông thất bại.

Hồi tháng 3, Eximbank cũng hoãn đại hội cổ đông bất thường tại TP.HCM để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.